Jump to content

Guidelines

Regulamin Forum „DetalingClub”.

1. Forum Detailing Club zwane dalej Forum jest miejscem wymiany informacji na tematy związane z tematyką detailingu-kosmetyki samochodowej (lub innych pojazdów), ale również na tematy pokrewne poruszane w odpowiednio przeznaczonych do tego działach.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) właściciel Forum nie przekazuje informacji odnośnie danych użytkowników żadnym instytucjom i osobom prywatnym. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich informacji dotyczących Forum i jego użytkowników uprawnionym organom w ramach obowiązującego prawa. Z zastrzeżeniem zdań poprzednich, hasła, adresy kont poczty elektronicznej oraz numery IP są szyfrowane w bazie danych i jedynie właściciel Forum jest w stanie je odczytać.

3. Właściciel Forum zarządza nim osobiście oraz przy współpracy z Administratorami i Moderatorami lub innymi wyznaczonymi przez niego osobami lub podmiotami.

4. Każdy nowy użytkownik po zarejestrowaniu jest zobowiązany do przedstawienia się w dziale „Przywitaj się”. Przywitanie jest wymagane gdyż w przeciwnym razie użytkownik nie ma pełnego dostępu do portalu - brak możliwości pisania wiadomości na Forum. Czas przyznany na przedstawienie się to 3 dni od daty zgłoszenia do administracji. Po tym terminie konta zostaną usunięte.

5. Rejestrując się na Forum użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres e-mail wszelkich informacji związanych z Forum.

6. Każdy użytkownik zamieszczając na Forum swoje wypowiedzi robi to wyłącznie na własną odpowiedzialność i we własnym imieniu, za które Właściciel Forum nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.

7. Każdy użytkownik powinien mieć wypełnione zgodnie z prawdą pola obowiązkowe w profilu użytkownika - ułatwi to komunikację między użytkownikami Forum. Login/nazwa użytkownika Forum nie powinno mieć formy adresu strony internetowej, sloganu reklamowego i innych nazw traktowanych powszechnie jako reklama towarów i usług. Służy do tego dział: „Sprzedam Komercyjnie, Sprzedam, Kupię”

8. Zakładając nowy temat/wątek mile widziane jest:

- sprawdzenie czy podobny wątek już nie istnieje poprzez użycie wyszukiwarki,

- zatytułowania wątku w sposób ułatwiający innym użytkownikom odpowiednią interpretację - pomoże to w przyszłości innym użytkownikom na szybkie znalezienie informacji ich interesujących np. umieszczając w pierwszej kolejności nazwę produktu w brzmieniu handlowym.

9. Niedopuszczalne jest umieszczanie na łamach Forum, w wiadomościach prywatnych oraz mailach wysyłanych przez Forum treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady tzw. netykiety. Wszelkie tego typu przypadki skutkują zablokowaniem lub usunięciem z Forum.

10. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które w jego ocenie lub ocenie wyznaczonych przez niego pełnomocników, w tym administratorów i moderatorów Forum, naruszają postanowienia Regulaminu Forum, w szczególności zapisy punktu 9 niniejszego Regulaminu. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do oceny, czy dane treści naruszają postanowienia Regulaminu Forum. Wszelkie zmiany lub usuwanie treści publikowanych na łamach Forum mogą być dokonywane bez powiadamiania osób zainteresowanych, nie wyklucza to jednak możliwości takiego powiadomienia.

11. Udzielamy odpowiedzi precyzyjnej, w oparciu o posiadaną wiedzę.

- treść odpowiedzi bezpośrednio dotyczy zadanego pytania czy problemu postawionego przez użytkownika.

- odpowiedź uwzględnia ewentualne kryteria, zadane przez użytkownika.

- odpowiedź może zawierać podpowiedzi i sugestie w zakresie środków alternatywnych poza przypadkiem wyraźnego zaznaczenia przez pytającego ograniczeń i wykluczeń (dotyczy produktów).

Wątki rozwijające się w kierunku innym niż temat zadany będą blokowane, a posty przenoszone do "Kosza".

Wolne wypowiedzi prosimy umieszczać w utworzonym do tego dziale "Dyskusja na dowolne tematy".

12. Staramy się nie pisać wielkimi literami gdyż oznacza to KRZYK.

13. Nie cytujemy długiej wypowiedzi poprzednika tylko po to, by dopisać np.: "Też tak uważam". Cytujemy jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.

14. Każda wiadomość opatrzona zdjęciem przekazana przez użytkowników jest jawna i ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników dlatego ujawnianie np. informacji związanych z danymi wrażliwymi jak zdjęcia z numerami rejestracyjnymi pojazdów, które mogą być wykorzystane przez niepowołane osoby, umieszczane są przez użytkownika na własną odpowiedzialność.

15. W przypadku gdy pojawią się jakiekolwiek przesłanki świadczące o działaniu użytkownika wbrew Regulaminowi właściciel Forum zastrzega sobie prawo do:

- upomnienia słownego przekazanego wiadomością prywatną (PW);

- upomnienia widocznego publicznie na forum w postaci OSTRZEŻENIA;

- w sytuacjach skrajnych ZBANOWANIEM użytkownika włącznie z usunięciem jego konta.

- właściciel forum zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika wraz z napisanymi przez niego wiadomościami i załącznikami, bez podania przyczyny. Prawa do załączonych zdjęć przechodzą na właściciela forum automatycznie po ich opublikowaniu na forum.

16. Konta nieużywane przez okres 6 miesięcy będą usuwane. Liczy się data ostatniego wpisu.

17. Korzystanie z dwóch albo większej ilości kont skutkuje natychmiastowym banem.

18. Właściciel Forum dołoży wszelkich należytych starań w celu prawidłowego działania Forum.

19. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn.

20. Właściciel Forum jest przeciwny łamaniu Regulaminu Forum oraz przepisów prawa. Jeżeli zatem użytkownik zauważy wiadomości, pliki itp., które jego zdaniem są nielegalne, naruszają czyjeś dobra osobiste lub są niezgodne z Regulaminem Forum, prosimy o niezwłoczny kontakt z Administratorem/Moderatorem Forum lub zgłaszanie takich treści do moderacji.

21. Informacje na witrynie detailingclub.pl są podawane tylko w celach edukacyjnych oraz hobbystycznych. Jedynie użytkownik wysyłający wiadomość lub plik ponosi pełnoprawną odpowiedzialność za ich treść oraz za konsekwencje stosowania jego porad lub wykorzystywania informacji przez osoby korzystające z Forum.

22. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. Regulamin podlega ogłoszeniu i umieszczeniu na stronie Forum.

23. Zmiany w niniejszym regulaminie mogą być dokonane przez Właściciela Forum na wniosek własny lub zgłoszony przez użytkowników.

24. Właściciel Forum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Forum, a o ewentualnych jego zmianach użytkownicy Forum mogą, lecz nie muszą być informowani. Każdy z użytkowników Forum ma obowiązek we własnym zakresie dbać o znajomość Regulaminu w jego aktualnie obowiązującym brzmieniu.

25. Nieznajomość niniejszego regulaminu nie zwalnia użytkowników z przestrzegania jego zasad.

26. Rejestracja oraz każdorazowe korzystanie z Forum jest jednoznaczne z potwierdzeniem znajomości niniejszego Regulaminu w jego obowiązującej, aktualnej wersji oraz jego akceptacją i zobowiązaniem do jego przestrzegania.

MrCleaner.pl - profesjonalne kosmetyki samochodowe · MenSpace.pl - ekskluzywne kosmetyki dla mężczyzn · DetailingStore.pl - sklep auto detailingowy

×
×
  • Create New...